▶본문 바로가기

홈 > >

Nếu một người vợ của Chúa Kitô là một tín đồ, làm thế nào một tín đồ có thể ban sự sống?

관리자 | 2020.01.01 13:12 | 조회 24122
  • 글꼴
  • 확대
  • 축소

장길자교회에서는,

그리스도의 아내가 신자라면 그리스도인은 어떻게 생명을 줄 수 있습니까? 하고 묻습니다.

Nếu mt người v ca Chúa Kitô là mt tín đ, làm thế nào mt tín đ có th ban s sng? Và nó hi.

 

"생명수"는 무엇인가?

"생명수"는 예수님의 살과 피가 생명수이다.

내 살을 먹고 내 피를 마시면 영생하리라 하셨다.

"장 길자"가 생명수 주지 않는다.

유월절을 통해서 생명수를 먹는다.

우리가 "안상홍님"의 뜻에 따라 유월절을 알릴 때 그 말이 생명수를 받으라고 하는 말이다.

"Nước s sng" là gì?

"Nước s sng" là máu tht ca Chúa Giêsu.

Nếu tôi ăn tht tôi và ung máu ca tôi, tôi s sng mãi mãi.

"Jang Gil-ja" không mang li s sng.

Ăn nước s sng qua L Vượt Qua.

Khi chúng tôi công b L Vượt Qua theo ý nghĩa ca Ahn Sang-hong, có nghĩa là nhn được nước ca s sng.


생명수는 예수님 몸에서 흐른다.

(4:10-14) 네가 예수님에게 "생수"를 구하였으리라.

(7:37) 목마른 자들아 와서 마시라.

(6:51-58) 내 살을 먹고 내 피를 마시면 "영생"하리라.

(22:7-20) 이떡은 내몸이요, 이잔은 내피다.

 

Nước s sng chy trong thân th ca Chúa Giêsu.

(Giăng 4: 10-14) Bn s xin Chúa Giê-su cho "nước hng sng".

(Giăng 7:37) Hãy đến và ung, người khát.

(Giăng 6: 51-58) Nếu tôi ăn tht và ung máu ca mình, nó s là "mãi mãi".

(Lu-ca 22: 7-20) Bánh mì này là cơ th ca tôi và Izan là máu ca tôi.

예수님의 살과 피가 생명수이다.

Xác tht và máu ca Chúa Giêsu là "nước hng sng".
24개(1/1페이지)
phòng tư liệu
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 Trái Thiện Ác Và Tin Lành(선악과와복음) 사진 첨부파일 관리자 27277 2020.01.06 13:06
공지 Du khách đến từ Thế giới Thiên thần (Tập 사진 첨부파일 관리자 27335 2020.01.06 07:11
공지 Bí mật của Chúa và Đài phun nước sự sống 사진 첨부파일 관리자 26748 2019.12.28 09:09
공지 Thủ tục rửa tội 사진 관리자 26929 2019.12.14 11:10
공지 Tôi theo mẹ. 사진 관리자 26695 2019.11.30 13:30
19 Chúa Thánh Thần và Cô dâu 사진 첨부파일 관리자 22275 2022.09.13 11:12
18 Mẹ Giê-ru-sa-lem 관리자 24231 2020.02.11 18:49
17 Thánh Linh và Vợ mới 사진 관리자 24293 2020.01.11 07:46
16 Pháp lệnh và Luật thờ phượng Chúa 사진 첨부파일 관리자 24638 2020.01.10 21:56
15 hình ảnh của chúng tôi 사진 첨부파일 관리자 24306 2020.01.05 23:27
>> Nếu một người vợ của Chúa Kitô là một tí 사진 첨부파일 관리자 24123 2020.01.01 13:12
13 Ai là khách mời? 사진 첨부파일 관리자 24269 2020.01.01 08:31
12 Thánh thần và cô dâu 사진 첨부파일 관리자 23983 2019.12.31 07:46
11 Lịch sử gia đình và lời tiên tri của Áp- 사진 첨부파일 관리자 24016 2019.12.28 11:29
10 Những phút cuối của Ahn Sang-hong (Đại h 사진 첨부파일 관리자 25578 2019.12.27 11:53
9 Biên bản Đại hội đồng của Hội thánh của 사진 첨부파일 관리자 24586 2019.12.26 21:23
8 Bản ghi nhớ của ông Kim Joo-chul 사진 첨부파일 관리자 24474 2019.12.26 19:42
7 Bài hát chuộc lỗi 관리자 24111 2019.12.26 10:24
6 Tin đồn tôn giáo mới (Cột báo) 사진 관리자 24082 2019.12.26 08:49
5 Vợ của Chiên là một tín đồ. 사진 첨부파일 관리자 23969 2019.12.14 14:10
4 Lễ rửa tội của Ahn Sang-hong 사진 관리자 24106 2019.12.14 11:00
3 Ahn Sang-hong nói rằng anh ta là một côn 사진 첨부파일 관리자 24401 2019.12.10 21:14
2 An Sang Hong Ahn, Trung Quốc truyền giáo 사진 관리자 24083 2019.12.10 20:25
1 Gimjucheol Memorandum 사진 첨부파일 관리자 23853 2019.12.07 18:15