▶본문 바로가기

홈 > >

Tin đồn tôn giáo mới (Cột báo)

관리자 | 2019.12.26 08:49 | 조회 24082
  • 글꼴
  • 확대
  • 축소


소문안난 종교

18/03/81 주간종교 신문 칼럼

 

하나님의 교회는 1964 안상홍씨가 창시했다.

동안 계시 받은 것을 터로 책을 만들었다. 현재는 부산(부산시 해운대구 우일동 829번지) 본부를 두고 있으며 서울, 성남, 제천, 울산, 광안, 진주, 하동, 순천, 전주등 13 지역에 교회를 설립하고 전도 활동을 하고 있다.


하나님의 교회 마지막 암행으로 나타나시는 하나님의 비밀을 알고 있다고 자부하며 교리서로 하나님의 비밀 하나님의 비밀과 생명수의 가지고 있다.


교회는 토요일을 안식일로 지키며 6천년 이후의 1천년은 지구의 안식천년이라고 믿고 있다.


향후의 1 년은 지구의 인간이 안식하는 시기라는 것이다. 그래서 초대교회의 교리를 형태를 교리를 삼고 있다. 엘리야의 사명임을 자처한다. 성직자의 칭호는 선지자 라고 부르고 있다


교리서의 서문에서는 이제는 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으므로 기쁜 소식을 전하여 하나님의 택한 백성을 사방에서 모으는 중이오니 진리를 갈망하는 자는 지체말고 찾아와 주면 정확한 증거로 증거해 주겠다. 암행으로 오시는 그리스도를 알아볼 있게 준비 되어 있다 밝히고 있다.


교회는 예수님의 재림 시기가 현재라고 믿고 있으며 재림할 때는 , , , 귀가 달린 육체를 가지고 탄생한다고 믿는다.


예수님이 육체로 오셔야 이유로 (초림 세워 놓은 언약이 암흑세기 동안에 짓밟혔으므로 언약 생명의 진리를 회복하기 위해서 주님이 친히 오셔야 하고 백성과 진리를 찾아내시기 위해 다시 오셔야 한다.) 설명하고 있다.


다시 오시는 주님은 암행어사로 땅에 오셔서 37년간 복음사업을 하다가 죽어야 한다고 덧붙이고 있다.

37년간 복음사업을 펴야 이유는 다윗의 왕위가 40년인데 초림 예수님은 3년간 밖에 일을 못하고 십자가에 죽었기 때문에 재림예수님은 40년을 채우기 위해서 37년간 복음 사업을 펴야 한다는


그리고 유월절을 지킴으로써 구원을 받는다고 믿고 있다. 유월절 만찬에서 예수님이 말한 언약을 중요시한다


언약의 만찬으로 주님과 몸이 되지 않고는 주님의 비밀을 없을 것이라고 강조하고 있다. 하나님의 비밀은 초림 시에도 일반교인들이 알지 못했던 것처럼 마지막 암행 시에도 더욱 알지 못할 것이라고 말하며 비밀을 있는 사람은 오직 영으로 거듭난 사람만이 가능하다고 가르친다.


그리고 하나님의 인치는 사업이 시대에 이루어 지고 있다고 주장한다.

144 무리를 인치는 사업이 3 대전 이전까지 끝나야 한다는 것이다.

하나님의 종들의 이마에 인을 치기까지 바람을 놓지 말라고 하였는데  바람 전쟁이다. 천사가 모퉁이에서 사방의 바람을 붙잡는다고 했는데 모퉁이를 표방하는 것은 세계대전쟁이다. 2 세계대전 이후에 천사가 바람(전쟁) 일어나지 못하게 붙잡고서 있는데 모퉁이를 놓으면 3 대전이 일어나는 것이다. 3차대전이 일어나기 이전에 144 성도들에게 인을 쳐야 한다 교리서에서 밝히고 있다.


여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 암행으로 오셔서 선지자의 역할을 하시며 상신의 백성들에게는 진리로 인도 하시고 멸망 받을 백성들에게는 친히 나타나셔서 예고의 심판을 내리시는 것이다. 그러므로 성도들이 빼앗겼던 생명의 진리를 다시 회복하기 위하여 세상 날에 다시 육체로 탄생하여야 한다. 예수의 육체 탄생이 교리의 핵을 이루고 있다.


옛날 세례 요한 때나 예수 초림의 때와 같이 마지막 진리도  교회 안에서 일어나는 것이 아니라 광야에서 외치게 된다고 말하는 하나님의 교회 예수가 암행어사로 와야 하는지의 의문을 교리서가 자세히 설명치 않고 있어 설명이 주목된다.


우리 새언약유월절 하나님의교회는 위의 말씀대로 하고 있습니다.24개(1/1페이지)
phòng tư liệu
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 Trái Thiện Ác Và Tin Lành(선악과와복음) 사진 첨부파일 관리자 27277 2020.01.06 13:06
공지 Du khách đến từ Thế giới Thiên thần (Tập 사진 첨부파일 관리자 27335 2020.01.06 07:11
공지 Bí mật của Chúa và Đài phun nước sự sống 사진 첨부파일 관리자 26748 2019.12.28 09:09
공지 Thủ tục rửa tội 사진 관리자 26929 2019.12.14 11:10
공지 Tôi theo mẹ. 사진 관리자 26695 2019.11.30 13:30
19 Chúa Thánh Thần và Cô dâu 사진 첨부파일 관리자 22276 2022.09.13 11:12
18 Mẹ Giê-ru-sa-lem 관리자 24231 2020.02.11 18:49
17 Thánh Linh và Vợ mới 사진 관리자 24293 2020.01.11 07:46
16 Pháp lệnh và Luật thờ phượng Chúa 사진 첨부파일 관리자 24638 2020.01.10 21:56
15 hình ảnh của chúng tôi 사진 첨부파일 관리자 24306 2020.01.05 23:27
14 Nếu một người vợ của Chúa Kitô là một tí 사진 첨부파일 관리자 24123 2020.01.01 13:12
13 Ai là khách mời? 사진 첨부파일 관리자 24269 2020.01.01 08:31
12 Thánh thần và cô dâu 사진 첨부파일 관리자 23983 2019.12.31 07:46
11 Lịch sử gia đình và lời tiên tri của Áp- 사진 첨부파일 관리자 24016 2019.12.28 11:29
10 Những phút cuối của Ahn Sang-hong (Đại h 사진 첨부파일 관리자 25579 2019.12.27 11:53
9 Biên bản Đại hội đồng của Hội thánh của 사진 첨부파일 관리자 24586 2019.12.26 21:23
8 Bản ghi nhớ của ông Kim Joo-chul 사진 첨부파일 관리자 24474 2019.12.26 19:42
7 Bài hát chuộc lỗi 관리자 24111 2019.12.26 10:24
>> Tin đồn tôn giáo mới (Cột báo) 사진 관리자 24083 2019.12.26 08:49
5 Vợ của Chiên là một tín đồ. 사진 첨부파일 관리자 23969 2019.12.14 14:10
4 Lễ rửa tội của Ahn Sang-hong 사진 관리자 24106 2019.12.14 11:00
3 Ahn Sang-hong nói rằng anh ta là một côn 사진 첨부파일 관리자 24401 2019.12.10 21:14
2 An Sang Hong Ahn, Trung Quốc truyền giáo 사진 관리자 24083 2019.12.10 20:25
1 Gimjucheol Memorandum 사진 첨부파일 관리자 23853 2019.12.07 18:15